infogrodzisk.pl | Grodzisk Mazowiecki

Strona startowa Środowisko Przyroda Krajobraz Adventure World Warsaw

Krajobraz Adventure World Warsaw

Email
Baner Adventure World Warsaw. W tle Węzeł Grodzisk – połączenie autostrady A2 i drogi 579. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl21 lipca 2012 r. miało miejsce symboliczne rozpoczęcie budowy parku rozrywki Adventure World Warsaw. Inwestycja ma powstać w bezpośrednim sąsiedztwie węzła Grodzisk, na południowo-zachodnich obrzeżach aglomeracji warszawskiej (30 km do centrum Warszawy), w miejscu połączenia autostrady A2 i drogi wojewódzkiej 579 Grodzisk Mazowiecki – Błonie.

Park rozrywki zaplanowano na terenie leżącym w północnej części gminy Grodzisk Mazowiecki, głownie na terenie wsi Kłudno Stare oraz na niewielkich fragmentach wsi: Tłuste i Chlebnia. Kompleks Adventure World Warsaw Parks&Resort powstanie na ok. 227 ha i ma być największym parkiem rozrywki w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Sąsiedztwo projektowanego przedsięwzięcia stanowią: od północy – tereny rolne, za którymi znajdują się zabudowania miejscowości Kłudno Stare i Teresin; od wschodu - zabudowania miejscowości Tłuste i Natolin; od południa - tereny autostrady A2, za którymi znajdują się zabudowania miejscowości Dąbrówka i Chlebnia; od zachodu - tereny rolne, za którymi znajdują się zabudowania miejscowości Janów i Kłudno Nowe.

Rolniczy krajobraz parku rozrywki

Obecnie teren, na którym ma powstać park rozrywki Adventure World Warsaw, w zdecydowanej większości stanowią użytkowane grunty rolne. Głównymi uprawami prowadzonych na gruntach planowanej inwestycji są: pszenica, żyto, kukurydza, ziemniaki i marchew. Niewielkie fragmenty zajmują zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne, w tym związane z obecną i dawną (zlikwidowaną) zabudową zagrodową.Adventure World Warsaw. Falujące morze pszenicy. W tym miejscu powstanie aquapark (Aqua Dome) i hotel Aqua. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Wewnątrz terenu inwestycji występuje nieliczna zabudowa zagrodowa (pojedyncze budynki mieszkalne i gospodarskie). Dwa gospodarstwa oraz pozostałość po zabudowie zagrodowej znajdują się w północno-wschodniej części terenu, dwa gospodarstwa w części południowej oraz jedno gospodarstwo w części północno-zachodniej.Adventure World Warsaw. Opuszczone siedlisko w centralnej części AWW. Nieopodal ma powstać Centrum Rozrywki w AWW. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Z zabudową i pozostałościami po zlikwidowanych obiektach związane są niewielkiej powierzchni zadrzewienia oraz sady. Na terenie przeznaczonym pod park rozrywki znajdują się również niewielkie sztuczne zbiorniki wodne, których brzegi są silnie zadrzewione oraz rowy melioracyjne, których skarpy i otoczenie porośnięte są krzewami.

Park rozrywki zmieni krajobraz

Na ten typowo rolniczy krajobraz bardzo duży wpływ miała budowa autostrady A2 i fragmentu Zachodniej Obwodnicy Grodziska Mazowieckiego. Rozpoczęcie budowy parku rozrywki dokończy przemianę tego rejonu. W perspektywie kilku najbliższych lat krajobraz tego terenu zmieni się nie do poznania.

Kaczeniec kwitnący w rowie melioracyjnym we wschodniej części Adventure World Warsaw. W tym miejscu wieść będzie główna droga wjazdowa do parku rozrywki AWW. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.plCzęść zachodnia i południowa będzie miała charakter parkowy z dużą ilością roślinności oraz licznymi stawami różnej wielkości i kształtu. Północna i centralna część kompleksu będzie miała charakter bardziej zabudowany: stosunkowo duży fragment zajmą parkingi i drogi dojazdowe. Pobliskie zabudowania będą zasłonięte ścianą zieleni.

Rozwój wschodniej część kompleksu, położonej w dolinie rzeki Mrowny, determinować będzie sąsiedztwo węzła autostradowego, z którego ma prowadzić główna droga wjazdowa do Adventure World Warsaw. Koryto rzeki Mrowny ma zostać przesunięte w kierunku północno-zachodnim. Wzdłuż rzeki powstanie pas zieleni o szerokości ok. 30 metrów obsadzony zielenią izolacyjną, który ma stanowić ciąg przyrodniczy umożliwiający migracje zwierzętom.

Widok na Adventure World Warsaw od strony południowo-zachodniej z wiaduktu WD-292 na autostradzie A2 (w ciągu drogi Chlebnia – Zabłotnia). Za autostradą pola kukurydzy. Gmina Grodzisk Mazowiecki. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.plTeren przy węźle autostradowym ma mieć charakter miejski z dominującą zabudową pod działalność handlowo-usługową. Na razie nie ujawniono co konkretnie powstanie w tej części AWW. Jednakże z dużym prawdopodobieństwem można spodziewać się: galerii handlowej, nowoczesnych budynków biurowych oraz w części północnej: zakładu energetycznego oraz - nieopodal rzeki Mrowny - mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.

Paweł Kółkiewicz


Więcej o AWW: Park rozrywki Adventure World Warsaw

Artykuł i zdjęcia są chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione!

Krajobraz Adventure World Warsaw

(przed rozpoczęciem budowy parku rozrywki)

Kłudno Stare, Tłuste i Chlebnia w gminie Grodzisk Mazowiecki
Maj i czerwiec 2012 r.

Zdjęcia: Paweł Kółkiewicz, westia.pl


Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl
Krajobraz Adventure World Warsaw. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl