infogrodzisk.pl | Grodzisk Mazowiecki

Strona startowa Środowisko Ochrona środowiska Jaka cena śmieci w Grodzisku Mazowieckim?

Jaka cena śmieci w Grodzisku Mazowieckim?

Email
Jaka cena śmieci w Grodzisku Mazowieckim? / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl9 zł za posegregowane i 15 zł za nieposegregowane? Czy tyle od 1 lipca br. zapłacą za odbiór śmieci (od osoby) mieszkańcy gminy Grodzisk Mazowiecki? Ostateczną cenę poznamy na przełomie maja i czerwca. Na przetarg ogłoszony przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim wpłynęło 9 ofert. Rozpiętość cenowa... bardzo duża!

6 maja w grodziskim ratuszu Komisja Przetargowa otworzyła koperty z ofertami firm zainteresowanych odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z gminy Grodzisk Mazowiecki w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca bieżącego roku zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami. Gminy zostały zobligowane do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za wnoszoną przez mieszkańców opłatę. Z pobranych opłat gmina pokrywać będzie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim podjęła uchwałę, w której określono orientacyjne stawki opłat w wysokości 12 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy śmieci są zbierane w sposób selektywny oraz 20 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Otwarcie ofert na odbiór i zagospodarowanie śmieci w gminie Grodzisk Mazowiecki. 6 maja 2013 r. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.plOstateczne ceny poznamy po rozstrzygnięciu przetargu, do którego wystartowało 9 oferentów. Wygra firma, która zaoferowała najniższą cenę i spełni warunki formalne przetargu. Gmina Grodzisk Mazowiecki przeznaczyła na realizację zamówienia kwotę brutto: 15.630.727,14 zł. 

Złożone oferty (ceny brutto):
  1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. – 15.697.554,88 zł.
  2. BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, Warszawa – 30.579.918,65 zł.
  3. P.P.H.U. Lekaro Jolanta Zagórska, Glinianka, gmina Wiązowna – 14.469.161,03 zł.
  4. Jarper Sp. z o.o., Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska – 12.177.746,79 zł.
  5. Sita Polska Sp. z o.o, Warszawa – 14.388.884,13 zł.
  6. MPK sp. z o.o., Ostrołęka – 12.064.953,66 zł.
  7. Eko Hetman sp. z o.o., Nadarzyn – 12.986.019,86 zł.
  8. Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman sp. z o.o., Warszawa – 11.765.965 zł.
  9. Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o., Pruszków – 14.066.021 zł.

– Komisja w tej chwili będzie zapoznawać się szczegółowo z treścią poszczególnych ofert i z założeniami, które były w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co do których muszą spełnić wykonawcy, żeby mogli brać udział w tym postępowaniu – mówi Adam Nagat, przewodniczący Komisji Przetargowej.

– Oczywiście chcemy to zrobić jak najszybciej, niemniej jednak musimy te oferty dokładnie sprawdzić, tak żeby było zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych – dodaje przewodniczący komisji, który w grodziskim ratuszu pełni funkcję zastępcy naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Urzędu.

Jeżeli zwycięzcą przetargu zostanie firma Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman, która zaoferowała się odbierać i zagospodarowywać śmieci przez 2 i pół roku za cenę 11.765.965 zł brutto, to można się spodziewać ceny (od osoby miesięcznie) ok. 9 zł za odpady posegregowane i ok. 15 zł za nieposegregowane. Ostateczna cena zostanie ogłoszona najprawdopodobniej w czerwcu.

Paweł Kółkiewicz


Więcej:

Wróci segregacja śmieci w Grodzisku Mazowieckim. Śmietnik przy ul. M. Kopernika w Grodzisku Mazowieckim. / Fot. Paweł Kółkiewicz, westia.pl